Hyakkaryouran! Appare! Jipang!    music :Yueuske Hoguchi

Sachiko Kobayashi

Night and Day     Produce : Yusuke Hoguchi

Hiromi Kanda

Tochichita no Otokonoko    Music : Yusuke Hoguchi

Candies